-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR - ČTĚTE - AKTUÁLNÍ PROVOZ ORDINACE

  • Všechny pacienty ošetřujeme výhradně po předchozím objednání.
  • Kontaktujte lékaře na tel.: 603 321 328 , 541428215  nebo elektronicky.
  • Nouzový režim ordinace platí od 16.3.2020 od 6.00 hod do odvolání.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po dobu mimořádných opatření bude v souladu s nařízením vlády
a MZd. ČR ordinační doba
denně krom středy 7:00 - 12:00 hodin,
ve středu  11:00 - 16:00 hodin.
Veškerá vyšetření je nutno předem telefonicky konzultovat  s lékařem  !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS - Po návratu ze zahraničí

Dle § 2.odst 7 písm.a) zákona č.258/2000 Sb. se s okamžitou platností  nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.
Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu ze zahraničí do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORONAVIRUS

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení
V souvislosti srozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ onároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud vdůsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma sdítětem mladším 10 let.

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění. Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let. Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že sdítětem žije ve společné domácnosti.

Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV(
https://bit.ly/kalkulacka_davek)

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doruč
eny řádně vyplněné podklady.

Kde získá škola tiskopis žádosti?
Tiskopis je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu ČSSZ(
https://bit.ly/zadost_osetrovne).Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Karantena_a_osetrovne.pdf

                       

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

 
Stránky vám budou sloužit k naší  vzájemné spolupráci.


Budete zde nacházet  veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.