-------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření pro provoz ordinace v období od 1.7.2020

  • Během pobytu v budově polikliniky nadále platí nutnost požívání roušek. 
  • Používejte gely pro desinfekci rukou  - dávkovače s desinfekcí jsou umístěny na každém podlaží, maximálně dodržujte doporučená hygienická opatření.
  • Návštěvu u lékaře je nutno domluvit předem telefonicky 603 321 328 , 541428215 nebo jiným elektronickým způsobem, aby byla zajištěna přítomnost maximálně 3 pacientů v čekárně ( event. 2 děti + 2 rodiče). Vzdálenost mezi osobami musí být minimálně 2 metry. Před vstupem do budovy polikliniky je vhodné příchod do čekárny nebo ordinace telefonicky odsouhlasit se sestrou nebo lékařem.
  • Pacienti s příznaky respiračního onemocnění musí konzultovat zdravotní stav s lékařem telefonicky a v případě podezření na infekci COVID-19 budou odesláni k provedení testu do odběrových center.
    ------------------------------------------------------------------------------------------

                       

Milí rodiče a milé děti,

vítejte na  webových stránkách naší ordinace.

 
Stránky vám budou sloužit k naší  vzájemné spolupráci.


Budete zde nacházet  veškeré informace o aktuálním dění

v naší ordinaci, o dovolených, očkování, prevenci atd.